Doelstelling

Doelstelling en beleid:

Aanloop:

Sinds maart 2004 is er maandelijks een interkerkelijk Dorpsgebed in Bodegraven. Op deze gebedsbijeenkomsten werd steeds vaker het verlangen geuit in Bodegraven een “Huis van Gebed” te mogen hebben; een plaats waar iedereen WELKOM is om zomaar binnen te lopen voor een luisterend oor, een gesprek of gebed. Een zichtbare plek waar medewerkers, vanuit hun liefde tot God, er willen zijn voor hun medemens. Na veel gebed en een ‘inspirerend’ bezoek aan de Woerdense “Gebedswinkel” werd besloten de stichting Bodegraafs Huis van Gebed ( Het Rustpunt) op te richten. Per 6 december 2011 hebben we de beschikking over een pand, geschikt voor ons doel, in het centrum van Bodegraven: Kerkstraat 16

Actueel Beleidsplan :

De Stichting Bodegraafs Huis van Gebed,  voortaan genoemd :’t Rustpunt’  (Kerkstraat 16) willen we een gastvrije plek creëren, waar we mensen kunnen ontvangen met (gratis) koffie/thee/limonade; een plaats om tot rust te komen, waar drempels wegvallen zodat men zich vrij voelt met vragen, zorgen en problemen te komen. Met een luisterend oor, misschien een advies (c.q. doorverwijzing), maar zeker ook met gebed kan hulp en troost geboden worden. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet (Jakobus 5:16b).

Doelstelling

Een aparte ruimte is ingericht waar men zich, in alle rust en privacy, kan terugtrekken voor  gebed en/of voorbede. Ook zien wij ’t Rustpunt als een plek van ontmoeting voor alle christenen van Bodegraven. Kleinschalige cursussen, gebedsbijeenkomsten, kinderclubs e.d. behoren zeker tot de mogelijkheden. We staan open voor elk initiatief dat mensen dichter tot hun Schepper brengt.

We zien het Huis van Gebed ook als een ‘kerkelijke VVV‘, waar informatie kan worden doorgegeven over de activiteiten van de diverse kerken in ons dorp.

 Mensen

God werkt in en door mensen heen. We hebben veel gemotiveerde vrijwilligers gevonden, die als gast vrouw /-heer Gods liefde willen uitdragen. Als gezanten van Christus (2 Kor.5:20) laten we bovendien iets zien van de eenheid van Gods kinderen in Zijn Gemeente (Joh.17:21). Om verzekerd te zijn van toegewijde, gelovige en discrete vrijwilligers wordt vooraf een ‘sollicitatiegesprek’ gehouden. Alle gasten/bezoekers van ’t Rustpunt moeten weten dat het in hen gestelde vertrouwen nooit beschaamd wordt!

 Middelen

Het spreekt vanzelf dat er geld voor nodig is om al onze idealen te verwezenlijken. Gelukkig hebben we een zeer rijke Hemelse Vader. Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, spreekt de HEERE...(Haggaï).

Maar dat sluit een nuchtere fondswerving niet uit. Wij doen een beroep op de kerken van Bodegraven een vaste, periodieke bijdrage te leveren. Ook donoren (zakelijke of particulier) vragen wij te overwegen hoe zij financieel mee willen helpen om de begroting blijvend sluitend te maken.

De Stichting Bodegraafs Huis van Gebed is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52604659.Ons rekeningnummer: (IBAN) NL51RABO0130055573 t.n.v. Stichting Bodegraafs Huis van Gebed te Bodegraven-Reeuwijk. Het BIC nummer is: RABONL2U

RSIN: Fiscaal nummer: 8505.18.040

Erkenning als ANBI (Algemeen nut beogende instelling) is gehonoreerd, zie onder de financiële pagina.