Jaarverslag

Onderstaand treft u de financiële verantwoording aan.

Voor verdere informatie of vragen verwijzen wij naar 
de penningmeester van de 'Het Rustpunt'.
U kunt ook een e-mail sturen aan: 
bestuur@bodegraafshuisvangebed.nl

Verslag 2015

Rekeningoverzicht 2015

Verslag 2016

Rekeningoverzicht 2016

Verslag 2017 

Rekeningoverzicht 2017

Verslag 2018

Rekeningoverzicht 2018

Verslag 2019

Rekeningoverzicht 2019

Verslag 2020

Rekeningoverzicht 2020

Verslag 2021

Rekeningoverzicht 2021