Lijst met kerken

Op de sites van de geloofsgemeenschappen kunt u verdere informatie vinden.
Geloofsgemeenschap St Willibrordus: 

www.sintjandd.nl/?p=home

Gereformeerde Gemeente:

www.ggbodegraven.nl/

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt:

www.bodegraven.gkv.nl

Hervormde Gemeente:

www.hervormdbodegraven.nl

Pinkstergemeente:

www.pgmb.weebly.com/home.html

Christen Gemeente Bodegraven De Bron:

www.christengemeentebodegraven.nl/

Protestante Gemeente Emmaüs

www.pge.nu/

De Bron Gemeente

www.vergadering.nu/links.htm

Vergadering van Gelovigen

www.vergaderingvangelovigen.info/

Koninginneweg 3A